outside the frame

Отдавна се каня да визуализирам малко по-подробно около това как точно построявам осветлението за личните си проекти. Ето го и първият опит…без големи амбиции и накратко.

Ще стартирам с една сравнително елементарна и не изискваща огромно пространство и скъпо обурудване схема, даваща доста добри резултати при снимането на продукти / сток кадри.
Тя може да бъде изпълнена както със студиини моноблокове, така и с портативни светкавици, снабдени с подходящите модификатори на светлина. И в двата случая, построяването на схемата не отнема много време, и е сравнително компактна и интуитивна за моделиране според нуждите и особенностите на обектите.
Чрез физическо премесване (отдалечаване/приближаване и/или промяна на ъгъла) на лявата отразяваща повърхност и/или осветителното тяло се контролира интензитетът, формата и големината на основата светлина дефинираща формата на обекта в ляво. Важно и да се обърне внимание на отношението на мощностите между източникът поставен отзад, и този качен над предметите. В този случай, прозрачната натура на продуктите, ни позволява да изравним мощноста на двете тела.

mb

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *