Bike Shed London 2015 – Tabacco Docks

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

BIKE SHED 2015 LONDON

car day

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

The Car Show Collective Presents "Show of Shows"

The Car Show Collective Presents “Show of Shows”

SEIKO

Настоящата схема е развитие на вече представеното предложение, с малки изменения, продиктувани от спецификите на продукта.

Разликата тук е, че поради естеството на продукта и необходимоста от допълнително акцентиране на формата е добавен допълнителен източник от дясната страна, снабден с 16° “пчелна пита”, целяща ограничаване на светлинното петно и фокусирането му върху малка площ от продукта.
За по-изразителен финален резултат, към фоновото осветление е добавен син коригиращ филтър(гел), който допълнително подсилва оранжевият цвят на продукта.

Untitled1-copy
IMAG1551
Untitled-2-copy

glass

Тази схема е предназначена основно за прозрачни или полу-прозрачни обекти, и въпреки елементарното построяване, е изключително ефективна и гъвкава.

Резултатът се моделира изключително лесно, само с помоща на черните плоскости зад прозрачния екран. Чрез тяхното отваряне/затваряне или доближаване/отдалечаване помежду им и/или от прозрачния екран, се контролира дебелината, плътноста и положението на тъмните контури, даващи обем на предмета.
Монтирането на клапи на осветителното тяло не е задължително, но те позволяват по прецизен контрол върху малки по размер обекти.

Необходимо е да се вземе под внимание, че това построяване изисква малко повече пространство, тъй като то е нужно за моделиране на светлината с помоща на черните пана.

Screen-Shot-2015-01-30-at-12.06.44

Print

outside the frame

Отдавна се каня да визуализирам малко по-подробно около това как точно построявам осветлението за личните си проекти. Ето го и първият опит…без големи амбиции и накратко.

Ще стартирам с една сравнително елементарна и не изискваща огромно пространство и скъпо обурудване схема, даваща доста добри резултати при снимането на продукти / сток кадри.
Тя може да бъде изпълнена както със студиини моноблокове, така и с портативни светкавици, снабдени с подходящите модификатори на светлина. И в двата случая, построяването на схемата не отнема много време, и е сравнително компактна и интуитивна за моделиране според нуждите и особенностите на обектите.
Чрез физическо премесване (отдалечаване/приближаване и/или промяна на ъгъла) на лявата отразяваща повърхност и/или осветителното тяло се контролира интензитетът, формата и големината на основата светлина дефинираща формата на обекта в ляво. Важно и да се обърне внимание на отношението на мощностите между източникът поставен отзад, и този качен над предметите. В този случай, прозрачната натура на продуктите, ни позволява да изравним мощноста на двете тела.

mb

Print

Евгени

Винаги ми е било трудно да снимам портрети на хора, занимаващи със същото като мен.

_DSC5859 copy

_DSC5959 copy

_DSC5976 copy

_DSC5919 copy

imagefactory studio

След няколко месечно планиране, претегляне на различни варианти, неуспешни опити и научени уроци с течение на годините, настъпи време изцяло обновената страница (5ти вариант за 10 години в интернет) да измести вече поувехтялото портфолио.

Untitled-1 copy

На прага на новата 2015та си пожелах да отделям повече време за малки неангажиращи и бюджетно несъбарящи фотопроекти. Както и да отделям повече време на текстовата част – това с което преди години започна imagefactory studio.