a tumbler, some ice cubes, whiskey…and less time to play with

Около многото стъклария в офиса последната седмица, съчетано със солидното количество “пълнеж” … какво му остава на човек.

www.imagefactory-studio.com- London based liofestyle and portrait photography and retouching studioback to blog