Archives

SEIKO

Настоящата схема е развитие на вече представеното предложение, с малки изменения, продиктувани от спецификите на продукта.

Разликата тук е, че поради естеството на продукта и необходимоста от допълнително акцентиране на формата е добавен допълнителен източник от дясната страна, снабден с 16° “пчелна пита”, целяща ограничаване на светлинното петно и фокусирането му върху малка площ от продукта.
За по-изразителен финален резултат, към фоновото осветление е добавен син коригиращ филтър(гел), който допълнително подсилва оранжевият цвят на продукта.

Untitled1-copy
IMAG1551
Untitled-2-copy